قرارداد ما

ما در حال تدوین قراردادی برای انعقاد بین عمده فروشان تعداد بالا و سامانه می باشیم تا بر اساس آن بتوانیم حداکثر میزان اطمینان خاطر خرید را برای شما تضمین نماییم
در حال حاضر محصولات درج شده و فروشندگان آن بصورت کامل توسط تیم تعداد بالا تضمین و تایید می گردند و شما میتوانید حتی با ارتباط مستقیم با فروشنده کالا از محصولات این تولیدکنندگان با آسودگی خاطر سفارش دهید

حفاظت اطلاعات

کلیه اطلاعات درج شده در سامانه تعدادبالا صرفا برای ارتباط موثر تر با شما بوده و اطلاعات غیر ضرور شما به هیچ عنوان قابل مشاهده نخواهد بود و بدیهیجات در این قضیه کاملا رعایت می گردد

پرداخت

پرداخت در سامانه از طریق درگاه پرداخت امن صورت گرفته و مبلغ پرداختی پس از مراحل ثبت بارنامه ارسالی کالا و تایید خریدار از تحویل و رضایت به تولید کننده انجام میگردد

برگشت

تولید کننده موظف است کالای مرغوب و مطابق آنچه در محصول درج کرده را برای خریدار ارسال نماید
چنانچه مغایرتی در محصول ارسال شده با محصول درج شده و یا طی فرایند مذاکره مکتوب خریدار و فروشنده قید شده باشد ، خریدار حق برگشت کالا را خواهد داشت

منوی اصلی